Skip to main content

Etik kodumuz.

Sevgili ziyaretçiler,
bu sayfada sizler için etik kodunun ne anlama geldiğini, neden bir etik koda ihtiyaç duyduğumuzu, etik kodun hangi alanlarda kullanılacağını anlatacağım. Sunucumuzun iskeletini oluşturacak bu metni okumanız bizim ana fikrimizi, düşüncelerimizi ve durumlara ahlaki yaklaşımımızı görmenizi sağlayacaktır.

1) Etik kod ne anlama geliyor?

Etik kodu açıklamak gerekirse, etik kod en genel tanımıyla evrensel doğruları ifade eden, yönetimimizin, yetkililerimizin veya üyelerimizin mevcut ve gelecekteki davranışlarına rehberlik etmesi için hazırlanan yazılı gerekçeler bütünüdür. Bütün yönetimimiz, yetkililerimiz ve üyelerimiz bu gerekçelere uyum sağlamak zorundadır.

2) Niçin bir etik koda ihtiyaç duyuyoruz?

Etik kodumuz özgür, huzurlu, korkusuz; şikâyet eden değil, üreten ve çözüm bulan, lider yetiştiren bir topluluk inşa edebilmemize yardımcı olmak için tasarlanmıştır. Bu gerekçelerin amacı topluluğumuza bir takım gereksiz kurallar yüklemek, “kötü” insanlara cezalar uygulamak ya da geçmişte birtakım yanlış yapılmış uygulamaları düzeltmeye çalışmak değildir. Etik kodumuz, sunucumuz içerisinde olan standartlarımızı, kurallarımızı, sorumluluklarımızı, temel değerlerimizi ve misyonumuzu belirler. Bu sebepten dolayı bir etik koda ihtiyaç duyarız.

3) Etik kodumuz hangi alanlarda kullanılacak?

Etik kodumuz, yönetimimiz, yetkililerimiz ve üyelerimiz için bir gerekçe olarak görülmektedir. Bu sebepten dolayı Düşler Gezegeni üyelerimizin bu gerekçelere saygı duyulması beklenmektedir. Etik kodumuz, kişileri değerlendirme amacı olarak belirlenecek, ödül veya ceza konularında ana etkenler olarak kullanılacaktır. Aynı zamanda, etik kodlarda görünen görüşler kişilere önerilen davranışları içermektedir. Sunucu içerisinde davranışlarınızın bu durumlara göre düzenlenmesi yönetimimiz tarafından hoş görülecektir.

Fotoğrafta bulunan piramit etik kodun temellerini oluşturmaktadır.

Yazıları okurken ve başlıkları değerlendirirken bahsedilen piramidi örnek olarak alabilirsiniz.

1) Ayrım yapmamak:

Düşler Gezegeni, kişilerin rengi, maddi durumu, ırkı, dili-lehçesi, siyasi görüşü, inancı-inançsızlığı, cinsiyeti ve cinsel yönelimi nedeniyle birbirlerini ayrıştırmasını, gruplaşmasını ve bu doğrultuda tavır almasını kesin bir şekilde reddeder. Yönetimimiz, yetkili üyelerimiz ve üyelerimiz din ve siyaset başta olmak üzere ayrımcılığı körükleyebilecek her türlü konudan uzak durur, birbirini bu doğrultuda bilgilendirir.

2) İletişimin önemini bilmek:

Yönetimimiz, yetkililerimiz veya üyelerimiz iletişimin öneminin farkına varmak zorundadır. Özellikle büyük topluluklar hedefleyen bir sunucuda, üyelerimizin şikayetleri, önerileri, görüşleri, fikirleri veya eleştirileri dikkatle dinlenmelidir. Bunun yanı sıra, iletişimi engelleyen herhangi bir duruma izin vermemek yönetimimizin, yetkililerimizin ve aynı zamanda üyelerimizin sorumluluğudur.

3) Dürüst, barışçıl, ölçülü, saygılı olmak ve Medeni Cesarete sahip olmak:

Kişi, bedensel, duygusal ve zihinsel olarak kendine hâkim olabilmeli ve davranışlarında ölçülü olmalıdır. Arzu ve iştahlarına gem vurabilmeli, düşüncelerinde, fikirlerinde, paylaşacağı bilgilerde veya davranışlarında ölçülü olmalıdır. Beden ve zihin sınırlarının farkında olmalı, aşırı görüşlerin tehlikelerinin farkında olmalıdır. Ayrıca kişi, diğer üyelerin aile ilişkilerine ve diğer kutsal inançlara saygılı olmalı; ailenin temelindeki güven ilişkilerine ve insanın kendini aşmasının simgesi olan kutsal inançlara, manevi değerlere, aileyi bir arada tutan temel duygusal dokuya saygılı olmalıdır.

4) Kendi benliğine sahip çıkabilmek:

Yönetimimiz, yetkililerimiz veya üyelerimiz diğer insanlarla, kurumlarla, toplumla veya kendisiyle ilişkisinde bütünlük içerisinde olmalıdır. Zor olan iyi davranışları göze almalı, kalabalıkta sıradan birisi olmama gücünü ortaya koymalı, gerçekten "Hayır!" diyebilmelidir. Kendi inançlarıyla uyumlu yaşamalı, bunu kişiliğinde göstermelidir. İyiliğin içinizdeki gücünü hissetmeli, herkes tarafından kabul görmeyen durumda dahi kendi fikirlerini ifade edebilmelidir. Bunların yanı sıra kişi arkadaş canlısı olmalı, duyduğu sevgiyi ifade edebilmelidir. Sorunları barış ve huzur içerisinde çözme eğilimi içinde olmalı, ilişkide çelişki yerine anlayışa önem vermelidir. Diğerlerinin duygularına tepki vermek yerine o duyguları anlama eğilimi içerisinde olmalıdır. Kendini diğerlerinden farklı kılan bireysel yönlerin farkında olmalı, onları geliştirmeye istekli olmalı, gelişmeye ve yapabileceğinin en iyisini yapmaya kendini adamalıdır.

1) Soru sorarız, tarafsız oluruz ve sorgularız:

Düşler Gezegeni topluluğu, soru sorma özgürlüğünün olduğu bir ortamdır. Yönetimimiz, soru sormaktan çekinilmeyecek bir ortam yaratıldığı takdirde üyelerimizin ilgi duyduğu bir konuda daha fazla gelişim kaydedebileceklerinin; daha fazla bilgilenebileceklerinin ve daha fazla atılgan olabileceklerinin bilincindedir. Bunun yanı sıra, yönetimimiz, yetkililerimiz veya üyelerimiz herhangi bir konuya bağımsız olarak yaklaşabilir; alınan kararları, cevapları veya soruları sorgulayabilir. Herhangi bir fikre körü körüne inanmaz.

2) Birbirimizle yardımlaşırız:

Düşler Gezegeni üyeleri, yaratılan sorunlardan, çözülemeyen problemlerden ve istenilen yardımlardan uzak durmak yerine bu durumları çözüme kavuşturmak için beraber çalışır. Üyelerimiz ve yönetimimiz herhangi bir soru sormaktan çekinmezler. Bunun yanı sıra üyelerimiz, diğer üyelerin cevap aradığı soruları kendi sorularıymış gibi kabul edip yardımcı olmalıdırlar. Soruyu soranla beraber cevaplayanın da kendini geliştirdiği bir ortam yaratmak yönetimimiz de dahil olmak üzere her üyemizin görevidir.

3) Bildiklerimizi paylaşırız:

Düşler Gezegeni üyeleri, öğrendiklerini diğer üyelerle paylaşmak için yönetimimizden izin alarak etkinlikler, çalışma grupları, tartışma ortamları, yeni projeler başlatabilir veya sunucumuzdaki kanalları aktif bir şekilde kullanmaya özen gösterir. Amacımız rekabetçi değil, iş birliği yapan ve elinden gelenleri arkasına koymayan bir topluluk yaratmaktır. Böyle bir durumu oluşturmak için elimizden geleni yapmak bizim temel değerimizdir.

4) Kimseyi bilgi eksikliği için suçlamayız:

Sunucumuza katılan hiç kimse farklı bir üye ile aynı eğitim geçmişine, aynı ilgi düzeyine veya aynı bilgi seviyesine sahip olma ihtimaline sahip değildir. Bu nedenden dolayı Düşler Gezegeni yönetimi, yetkilileri ve üyeleri hiç kimseyi bilmediği bir konu yüzünden yargılamaz ve suçlamaz.

5) Bilgi edinmek ve paylaşmak için kişinin özelliklerine bakmayız:

Üyelerimiz, kendilerinden yaşça küçük, az deneyimli kişilerden bilgi edinebilirler. Hangi konumda, yaşta olursa olsun üyelerimizin birisi güncel bilgisini paylaşıyorsa dinlenir, üzerine konuşulur ve tartışılır. Başta yönetimimiz olmak üzere, yetkililerimiz ve üyelerimiz kibrine yenilmemelidir ve kibrin oluşmasına müsait bir ortamın oluşmasına izin vermemelidir.

1) Mükemmel olmak değil, kusurlarla ilerlemek:

Üyelerimizin her biri aynı ilgi ve bilgi seviyesine sahip olmayacağı gerçeğinden yola çıkılarak Düşler Gezegeni üyeleri, zaten belli kalıplar öğrenilmiş; akranlarına göre bilgili kişileri yetiştirmekle övünmez. Aksine odaklanmakta zorluk çeken, motivasyonunu kaybetmiş ya da kaybetme aşamasına gelmiş üyelerimizi kaybettikleri motivasyonuna yeniden kavuşturmayı ve bununla birlikte gerekli ilgi duydukları alana yeniden kavuşturmayı amaçlar. Zira başarılı bir üyeye herhangi bir konunun iyi yöntemlerini vermek yeterlidir. Asıl önemli nokta pes etme noktasına gelmiş üyelerimize bilgiyi yeniden öğretmek, yaşamı yeniden sevdirmektir. Dolayısıyla bu misyon ile sunucumuz ilerler.

2) Güncel olmak:

Düşler Gezegeni topluluğu olarak mutlaka gün geçtikçe gelişen dünyaya; teknoloji gibi birçok alana uyum sağlarız. Çok hızlı değişen ve gelişen dünyamızda yenilikleri, güncellemeleri takip etmek ve bu durumlara ayak uydurmak sunucumuzun verimliliği açısından oldukça büyük bir öneme sahiptir.

3) Düzenli olmak ve takip etmek:

Düşler Gezegeni ekibi, çalıştıkları alanlarda mümkün olduğunca etkinlik düzenlemeye çalışırlar. Sunucuda harcadıkları vakitleri kayıp olarak görmezler. Yetkililerimiz, gördükleri ve üyelerimizin görmeye ihtiyacı olacağını düşündükleri tüm etkinlikleri sunmak ve katılım sağlamak için çaba sarf ederler. Sadece bunu yapmakla kalmaz, sunduğu konular hakkında uygun tartışma alanları yaratır, fikir paylaşımı başlatırlar. Aynı zamanda yapılan etkinlikler ile ilgili yazılı belgeler belirli kanallarda daha sonra rahatlıkla ulaşabilmek amacıyla saklanır. Sunucu içerisindeki düzen ise önemli olan diğer bir konudur. Sunucu içerisinde kaynaklara rahat erişimi sağlamak ekibimizin üyelerimize olan bir borcudur, yükümlülüğüdür.

Vizyonumuz ve Standartlarımız

Sonraki sayfamızda Düşler Gezegeninin yapı taşlarını oluşturan vizyonumuzu ve standartlarımızı bulabileceksiniz.

Sayfayı Görüntüleyin