Skip to main content

Vizyonumuz ve Standartlarımız

Bu sayfayı okumanız amacımızı ve motivasyonumuzu daha iyi anlamınızı sağlayacak.

Vizyonumuz Hakkında:

1) Düşler Gezegenine göre vizyon ne demektir?

Bize göre vizyon, bu gün ve gelecekle ilgili olarak ulaşmak istediğimiz bir resim veya manzaradır. Ulaşmak istediğimiz hedeflere yönelik olarak ortaya çıkan ilk akılcı sezgilerdir. Bu güne ve geleceğe yönelik olarak yapılması düşünülen faaliyetlerin değerlendirilmesi, tanımlanması sonucu ortaya çıkan düşünsel bir tasarımdır. Bize göre vizyon, mevcut durumumuzu iyi analiz ederek ve potansiyelimizi hissederek geleceğe yönelik bir somut düş oluşturmaktır. Bu gün veya gelecekte oluşturmak istediğimiz durumu tanımlamaya yönelik olarak yapılan nitelikli bir hedeftir. Büyük bir resim veya manzara içerisindeki ulaşmak istediğimiz konumdur, almak istediğimiz sonuçlardır.

2) Düşler Gezegeninde neleri önemsiyoruz?

Düşler Gezegeni, insanları birbirine yakınlaştırma, bilgilendirme, paylaşma ve iletişim halinde olabilme amacıyla kurulmuş bir organizasyondur. Sunucumuzun kalitesini önemsediğimiz kadar organizasyonumuzun içerisinde bulunan üyelerimizi de önemsiyoruz ve bu duruma yönelik çalışmalar yapmakta özen gösteriyoruz. Kaliteli bir ortam yaratabilmek; üyelerin kendilerini rahat hissedebilmeleri, tarafsız tartışabilmeleri ve kaliteli iletişim sağlayabilmeleri bizim öncelikli amacımızdır. Bu organizasyonda, insanların gelecekte erişebilecekleri kaliteli içerikleri barındırmayı ve bu içeriklerin olabildiğince ulaşılabilir olmasını önemsiyoruz. Sunucu içerisinde bulunan bir insanın sohbeti, diğer insanlara destek olması, bilimsel tartışmalara girmesi, öğrenmeye ve öğretmeye hevesli olması, mizahı sevmesi, bize sunucu hakkındaki önerilerini, şikayetlerini sunması, sunucumuzu istediği bir amaç doğrultusunda kullanması bizim için çok önemli.

3) Düşler Gezegeni sizden neler istiyor?

Biz, yönetim olarak kendimizi büyüttüğümüz süreç boyunca sizin de bizimle her alanda büyümenizi; gerek amaçlarınız, gerek kişiliğiniz, gerekse ilişkileriniz doğrultusunda olgunlaşmanızı istiyoruz. Yönetim olarak bildiğimiz bir gerçek var, o da bilginin paylaşıldıkça dünyanın güzelleştiği, her bireyin değeri olmasıdır.

4) Misyonumuzu özetlemek gerekirse nasıl özetleriz?

Özetlemek gerekirse, topluma öncü olacak, kişisel çıkarları bulunmayan, doğru yolda ilerleyen, sorumluluklarını bilen, etik davranışlar ile hareket eden liderler yetiştirebilmek hayali bizim vizyonumuzu tanımlıyor. Bununla birlikte Albert Schweitzer’den alıntı bir söze önem vermekteyiz:

  • “Her insanın iki eğitimi vardır: Biri başkalarından aldığı, öteki ve en önemlisi ise kendi kendine verdiğidir.”

Bu sunucuda bahsedilen iki eğitimin ikisini de sağlamaya çalışıyoruz. Düşler Gezegeni’nin öncelikli vizyonu budur.

Standartlarımız Hakkında:

Her başlık ana fikri belirtmekte, açıklamalar ise ana fikirleri açıklamakla birlikte ayrıntıları göstermektedir.

1) Kişisel çıkarların Düşler Gezegeni faaliyetleri dışında tutulması:

Yönetimimiz, yetkililerimiz ve üyelerimiz Düşler Gezegeninde kişisel çıkarlarını bir kenara bırakırlar ve çıkar gözetmeksizin dayanışma gösterirler. Düşler Gezegeninde bu durum bir standarttır.

2) Gizliliğe saygı gösterme:

Gizlilik, bir bireyin en öncelikli ihtiyaçlarından bir tanesidir. Düşler Gezegeni gizliliğe saygı göstermeyi ve gizliliği korumayı bir standart olarak kabul eder.

3) Adil ve adaletli olma:

Adalet, toplumsal gelişim için önemlidir. Adalet, yasaların hem rasyonel hem de orantılı olmasını sağlar. Diğer bir bakıma Adillik, ayrımcılık yapmadan yargılarda bulunma niteliğidir. Adillik bir bakıma tarafsızlık anlamına gelir. Özellikle yönetim ve karar verme mekanizmasının bir parçasıdır. Topluluklar adillik ilkesi etrafında bir arada durmak zorundadır. Eğer insanlar arasındaki tarafsızlık ilkesi yok sayılırsa herkese hak ettiği miktarda fırsatı sunmak mümkün olmayacaktır. Bu açıdan adillik ilişkilerde kritik öneme sahip bir durumdur. Çünkü adillik, ilişkide yer alan her bir kimsenin ihtiyaçlarını değil, ilişkinin ihtiyaçlarını anlamak ve bu yönde çaba göstermekle ilgilidir. Bu, bireysel ihtiyaçların önemsiz olduğunu belirtmek demek değildir. Sadece insanlar arasındaki ilişkilerde, ilişkinin ihtiyaçlarını tanımak ve saygı duymakla ilgilidir. Bu sebeplerden dolayı Düşler Gezegeni bu ilkeleri benimser.

4) Açıklık:

Açıklık, Düşler Gezegeni’nin öncelikli standartlarından bir tanesidir. Düşler Gezegeni, aldığı kararlarda, değiştirdiği tutumlarda, düzenlediği durumlarda, verdiği cezalar ve tebriklerde şeffaf olmayı zorunluluk olarak görür. Bu organizasyonun üyeleri ve ilgilileri, açıklık sayesinde organizasyonun nasıl işlediği konusunda daha iyi bir fikir edinebilirler. Açıklık, aynı zamanda organizasyonun kararlarının ve eylemlerinin nedenlerini anlamaya yardımcı olur. Bu sayede, üyeler ve ilgililer kararların ve eylemlerin neyin yönettiğini daha iyi anlar ve bu sayede organizasyonun amaçlarını ve değerlerini daha iyi kavrayabilirler.
Açıklık, aynı zamanda organizasyonun güvenilirliğini de artırır. Eğer bir organizasyon, kararlarının ve eylemlerinin nedenlerini açık bir şekilde açıklar ve bu eylemlerin sonuçlarını da açık bir şekilde açıklar, bu organizasyonun güvenilir olduğu düşünülebilir. Böylece, üyeler ve ilgililer organizasyonun ne yaptığını ve neden yaptığını bilirler ve bu sayede organizasyonun etkili bir şekilde işleyebilmesine yardımcı olurlar.

5) Bağlılık:

Bağlılık bir duruma sadık olma durumudur. Kurallara bağlılık duyma, kararlara bağlılık duyma, üyelere verilen sözlere bağlılık duyma Düşler Gezegeni tarafından zorunlu kılınır. Bağlılık, Düşler Gezegeni için önemli bir değerdir ve bu organizasyon tarafından yönetim üyelerine emredilir. Bağlılık, kurallara uymaya yönelik bir tutumdur ve bu sayede organizasyonun işleyişi düzenli ve etkili bir şekilde sürdürülebilir. Aynı şekilde, kararlara bağlılık duyma da önemlidir çünkü bu sayede organizasyonun amaçlarına ulaşma yolunda birleşik bir şekilde hareket edilebilir. Üyelere verilen sözlere de bağlılık duyma önemlidir. Eğer bir organizasyonun üyeleri birbirlerine verdikleri sözlere bağlı kalırsa, bu organizasyonun işleyişi daha da etkili ve güvenilir hale gelir. Böylece, üyeler arasında güven ve saygının olması sağlanır ve bu sayede organizasyonun etkili bir şekilde işleyebilmesine yardımcı olunur.

6) Dengeyi sağlayabilme:

Denge, herhangi bir niteliğin doğru miktarına sahip olmak anlamına gelir. Denge, uyuma ve eşitliğe yol açan bir ilkedir. Dengeyi kurmak, sıkı çalışmak ve eğlenmek arasında dengeyi kurabilmek gibi durumlar Düşler Gezegeninde standarttır.
Yaşam içerisinde bireylerin vakit harcayabilecek olduğu seçenekler sınırsızdır. En iyi seçeneklerin bile kendine özgü ön koşulları ve kısıtlamaları vardır. Denge, bu ön koşullara ve kısıtlamalara dikkat etmeye yardımcı olacaktır. Düşler Gezegeni, dengeyi önemli bir ilke olarak görür ve bu sayede üyelerinin yaşamlarında dengenin korunmasına yardımcı olmaya çalışır. Denge, sıkı çalışmak ve eğlenmek arasında denge kurmayı hedefler. Bu sayede, üyeler sıkı çalışıp, amaçlarına ulaşma yolunda ilerlerken aynı zamanda da eğlenerek yaşamlarının keyfini çıkarabilirler.

7) İstikrarlı olma:

İstikrar, değişmeme niteliğidir. İyi düzeyde bir istikrarı yakalamış bir birey hatalara ve kazalara daha az açık olur. Düşler Gezegeni, duygusal, mantık ve denge istikrarı konusunu elden bırakmaz.

8) İtibarı koruma:

İtibar, bir bireyin veya kuruluşun toplumdaki sosyal duruşunu belirler. İyi bir itibara sahip bir birey veya kuruluş, güvenilir olur ve liderlik etme potansiyeline sahip olur. Bunun yanı sıra daha “iyi” insanlar ile karşılaşma ihtimali yükselir. Bu sebepten dolayı Düşler Gezegeninde itibar korumak hem sunucu hem de bireyler açısından bir standarttır.

9) Barış sağlama:

Barış, düşmanlık ve şiddetin olmadığı bir toplumsal dostluk ve uyum kavramıdır. Sosyal anlamda barış, genellikle, bireyler veya gruplar arasında çatışma olmaması ve şiddet korkusundan kurtulma anlamına gelir. Bu nedenden dolayı Düşler Gezegeninde barışın sağlanmasına özen gösteririz.
Yaşam içerisinde bireylerin vakit harcayabilecek olduğu seçenekler sınırsızdır. En iyi seçeneklerin bile kendine özgü ön koşulları ve kısıtlamaları vardır. Denge, bu ön koşullara ve kısıtlamalara dikkat etmeye yardımcı olacaktır.

Kurallar ve Yönergeler

Sonraki sayfada Düşler Gezegeni topluluğunun uymak zorunda olduğu kuralları, ek yönergeleri ve üyelerimize önerilen davranışları açıklanacaktır.